Program Latihan Kemahiran

Program Latihan Kemahiran – Di bawah program JABATAN KEMAHIRAN MALAYSIA

Latihan Kemahiran ini merupakan laluan kerjaya alternatif yang dapat memberi jaminan masa depan yang lebih luas. Modul kursus adalah berasaskan “National  Occupational Skill Standard” (NOSS) yang digubal oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) mengikut keperluan industri negara. Penilaian kursus adalah berdasarkah sistem ketrampilan dan keputusan peperiksaan akhir. Keutamaan penilaian berdasarkan kemampuan pelatih menamatkan latihan dalam bidang yang diceburi mengikut tahap yang  telah ditetapkan.

Persijilan

Pelatih-pelatih yang trampil (berjaya ) akan dianugerahkan Sijil Kemahiran daripada JPK.